14 Nisan 2016 Perşembe

Idioms (Deyimler)

Dile karakter kazandıran en önemli etkenlerden biri de deyimlerdir. Dilimizi düşünecek olursak, günlük konuştuğumuz dilde gün içerisinde bir çok kez deyim veya benzeri kelime yapılarını farkında olmadan kullanırız. 
Deyim (tabir), genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan, ifadeyi daha zengin ve etkileyici kılmak amacıyla söylenen ve en az iki kelimeden oluşan kalıplaşmış söz öbekleridir. Deyim sözcüğü Türkiye Türkçesinde ortaya çıkmıştır. Bu sözcükten önce onun yerine Arapça kökenli "tabir" sözcüğü kullanılmaktaydı. Terim anlamı dışındaki en yalın haliyle deyim "denen şey", "denmiş şey" anlamındadır. 
Özellikleri
- Atasözleri gibi kalıplaşmış oldukları için çoğunlukla, bir deyimin sözcükleri değiştirilip yerlerine eş anlamlı da olsa - başka sözcükler konulamaz ya da söz dizimi bozulamaz.
- Atasözleri gibi kısa ve özlü anlatım araçlarıdır.
- Deyimler herhangi bir kavramı çekici bir biçimde belirtmeyi, ortaya koymayı amaçlar
- Deyimin bütününden çıkan anlam her zaman deyimi oluşturan sözcüklerin gerçek anlamlarından farklı değildir.
- Deyimlerin söz dizimi bozulmasa da, söylendiği duruma göre adıllar ve kişilere göre çekimler değişebilir.
- Aynı dildeki deyimler, farklı bölgelerde farklı sözcüklerle söylenebilir.
- Bir dildeki deyimler, o dili konuşan ulusun kültür birikimini ve değerlerini barındırır.

Diller Arası Çevirileri
Çoğunlukla gerçek anlamları dışında kendilerine özgü anlamlara gelen deyimler, karşılık gelen sözcükler ve aynı dil bilgisi biçimleriyle başka dillere çevrilemezler. Gerçek anlamındaki deyimler ise çevrilebilir. İki durumda da genellikle çeviri diğer dilde bir anlam ifade etmez. Çünkü, dillerdeki her deyim bir kültür birikiminin sonucunda oluşmuştur. Aynı anlamı verilebilse bile, diğer dilde deyimin hoşa gitme, çekicilik özellikleri sağlanamaz.  
Örnekler; 
When pigs fly


İmkansız, gerçekleşmeyecek bir olay için kullanılır. Balık kavağa çıkınca olarak çevrilebilir.Daha fazla deyim için aşağıdaki videoları izleyebilirsiniz.
Kulakları çınlamak, kulaklarını çınlatmak...Altın yürekli...


Naçizane görüşüm/fikrim...    Hiç yorum yok:

    Yorum Gönder